Gå til innholdet

Barnehagetrivsel 

Som del av arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehager er det viktig å lytte til barnas erfaringer og opplevelser med å gå i barnehagen. Barnas trivsel og mulighet for medvirkning er en sentral del av dette. Hvis man får innsikt i hvordan barna i barnehagen trives og opplever sin mulighet for å medvirke i barnehagehverdagen vil det være lettere å arbeide målrettet for å øke kvaliteten i barnehagen.

Barnehagens trivselsmonitor er et elektronisk verktøy som kan brukes gratis av alle norske barnehager for å øke sin egen kunnskap når det gjelder barnas trivsel og medvirkning. Verktøyet er tilpasset 4-6 åringene i barnehagen og gjennomføres som en samtale mellom barnet og en ansatt i barnehagen. Hensikten med denne intervjusamtalen er å få mer systematisk kunnskap om hvordan barna har det i barnehagen, som et supplement til daglige samtaler og observasjoner.

Barnehagens trivselsmonitor tilbyr barnehagene en bearbeiding av hver enkelt barnehages resultater og et sammendrag av de viktigste resultatene. På den måten vil barnehagene på en oversiktlig måte kunne se hva de er gode på og hva de bør jobbe mer målrettet med å forbedre. Barnehager vil også kunne få ut resultater som viser utviklingen i barnehagen fra år til år.

For mer informasjon og tilgang til Barnehagens trivselsmonitor kan du registrere din barnehage her. Når du har registrert en bruker vil du så veiledes steg for steg videre i anvendelsen av verktøyet.